Menu

Stichting Stokroos

NL | EN

Vacature bestuurslid Stichting Stokroos

Stichting Stokroos is in 1992 opgericht door drs. P.A.H.M. Deiters. De stichting heeft ten doel de bevordering van kunst en cultuur, in het bijzonder beeldende kunst, ontwerp en vormgeving, in de ruimste zin des woords. Hiertoe kent de stichting een donatieprogramma (kleine en grote financiƫle bijdragen) en een talentontwikkelingsprogramma (coachingsbijdragen, stipendia, partnerschappen).

Het bestuur van de stichting bestaat uit zes leden. De stichting heeft een parttime directeur die verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van het operationele beleid. Het secretariaat wordt verzorgd door een bureaumanager. De stichting kent twee adviescommissies, die worden voorgezeten door een lid van het bestuur.

                                                             Bestuurslid Stichting Stokroos

Als gevolg van het periodiek aftreden van een der bestuursleden, lid van de kunstcommissie van de stichting, is Stichting Stokroos op zoek naar een bestuurslid, benoembaar per 1 januari 2020.

Tot de taken van het bestuurslid behoren
 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen en bijeenkomsten van de kunstcommissie;
 • betrokken zijn bij de voorbereiding en bewaking van de uitvoering van het beleidsplan, de activiteitenplannen en het jaarverslag.
Profiel:
 • het te benoemen bestuurslid van Stichting Stokroos bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft ervaring als bestuurder;
 • beschikt over actuele en parate kennis op het gebied van beeldende kunst en ontwerp, met een zwaartepunt op ontwerp en vormgeving, en het ondernemerschap binnen deze domeinen;
 • brengt een breed en (inter)nationaal netwerk mee binnen het domein van de beeldende kunst en ontwerp, met een zwaartepunt op ontwerp en vormgeving;
 • is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting;
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • kan het bestuursbeleid naar buiten toe uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de werkorganisatie en het bestuur een spiegel voor te houden;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan;
 • beschikbaar voor minstens vier bestuurs- en vier commissievergaderingen per jaar.

Het betreft een benoeming voor een periode van vier jaar, die eenmaal verlengd kan worden met nog een periode van vier jaar. Het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie; wel is vacatiegeld voor deelname aan vergaderingen en een onkostenvergoeding beschikbaar. Stichting Stokroos streeft bij de samenstelling van haar bestuur, organisatie en commissies naar een evenwichtige afspiegeling van de huidige samenleving.

Voor verdere informatie over de stichting wordt verwezen naar de website. Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de directeur van Stichting Stokroos, dhr. J.A. Vrieler, telefoonnummer 06 2836 4381.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor 1 september 2019 per mail op mail@stokroos.nl
                                                                                                                                                                                     


Terug