Menu

Stichting Stokroos

NL | EN

Beleid Stichting Stokroos in de COVID-19-crisis

Maatregelen Stichting Stokroos i.v.m. het coronavirus

2 april 2020


De COVID-19-crisis raakt en ontwricht de gehele samenleving en de gevolgen zullen nog lange tijd wereldwijd merkbaar zijn. Stichting Stokroos probeert een bijdrage te leveren om de gevolgen voor de Nederlandse kunst- en ontwerpsector minder groot te laten zijn. We zullen daarom voorlopig gewoon doorgaan met het in behandeling nemen van aanvragen bij alle regelingen. We zijn daarnaast in overleg met collega-cultuurfondsen en het veld om gepaste maatregelen te nemen.

In de alinea's hieronder zetten we al onze maatregelen op een rij.

Coulance: steunmaatregelen voor makers, instellingen en festivals
Met betrekking tot projecten die nu zijn ondersteund en te maken krijgen met de gevolgen van het coronavirus stellen we ons coulant op. Dat wil zeggen dat we uitstel, aanpassingen of verplaatsing van het project in principe accepteren. Dat geldt ook voor het vergoeden van reeds gemaakte subsidiabele kosten indien het project niet meer kan worden uitgevoerd.

Hierbij geldt:
• Als uw evenement of project definitief is afgelast of verzet, stel ons dan tijdig per mail op de hoogte.
• U hoeft geen contact op te nemen als er twijfel is of uw evenement of project doorgaat of niet. Pas bij definitief afgelasten of verzetten, mailt u ons.

let wel:
Stichting Stokroos kan inkomstenderving van zzp-ers in verband met nog te maken uren binnen een gesubsidieerd project dat niet meer doorgaat niet vergoeden. Hiervoor verwijzen we naar de extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers van het rijk op
deze pagina.

Aanvragen
Stichting Stokroos is gewoon operationeel en bereikbaar via mail en telefoon, ondanks dat medewerkers de komende tijd zoveel mogelijk vanuit huis werken. We doen ons uiterste best alle werkzaamheden zoveel mogelijk normaal te laten verlopen.

• De deadlines zijn ongewijzigd en te vinden op de website.
• De commissie- en bestuursvergaderingen gaan door zoals gepland, maar zullen alleen niet live op kantoor in Utrecht plaatsvinden maar in de vorm van een videoconferentie.
• De behandeltermijn van een aanvraag kan iets oplopen ten opzichte van de standaard van ongeveer zes weken na sluiting van de deadline. Houdt er rekening mee dat uw project niet eerder mag beginnen dan dat u de uitslag heeft ontvangen.

Beleid richting 2021
We zullen alles in het werk stellen om, met de beperkte mogelijkheden die we hebben, de impact van deze crisis voor de sector zo beheersbaar mogelijk te houden. Daarin trekken we op met andere vermogensfondsen, verenigd in de FIN. Mogelijk sluiten we aan bij aanvullende initiatieven die de sector in staat stellen van de COVID-19-crisis te herstellen.

Lees ook de
Veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen voor de culturele en creatieve sector op de site van de Rijksoverheid en de maatregelen die de FIN en haar leden hebben getroffen: https://fondseninnederland.nl/aanpak-van-de-crisis.

 

Back